راهبند ستونی چیست؟

راهبند ستونی هیدرولیک

مقاله زیر با هدف آشنایی شما با عملکرد و اجزا یک راهبند ستونی هیدرولیک است. اسامی دیگر راهبند ستونی راهبند ستونی یا بولارد؟ راهبند ستونی با نام های زیر نیز شناخته می شود.راهبند بولارد   راهبند دفنی    راهبند استوانه ای    راهبند پیاده رو     راهبند ستونی چیست؟ ویژگی های راه بند ستونی  راهبند ستونی نوعی راهبند خودرویی است و مسدودسازی مسیر توسط این راهبند مانعی برای تردد افراد نمی باشد.از نظر ظاهر استوانه ای شکل می باشد. و به دلیل استحکام بالایی که دارد در کنار کنترل تردد خودروها به حفظ امنیت محل مسدودی نیز کمک می نماید. بر این اساس در دسته راهبندهای امنیتی...

ادامه مطلب