کاتالوگ محصولات فیدار آروند سپاهان

سیستم بازرسی امنیت

  • راکت موبایل یاب راکت موبایل یاب
  • راکت فلزیاب راکت فلزیاب
  • % فیدار آروند سپاهان گیت فلزیاب
  • دستگاه ایکس ری ایکس ری

لوازم تعمیرگاهی

  • جک گیربکسی جک گیربکسی
  • پرس هیدرولیک پرس هیدرولیک
  • راهبند پارکینگ راهبند بازویی
  • راهبند ترافیکی راهبند آکاردونی
  • % فیدار آروند سپاهان راهبند ستونی ( بولارد )
  • راهبند تایر کیلر راهبند امنیتی