دستگاه پرس هیدرولیک دروازه ای

دستگاه پرس هیدرولیک

دستگاه پرس، دستگاهی است که با ایجاد فشار زیاد، باعث فشرده شدن یا خرد شدن اشیاء و مواد گوناگون می‌شود. دستگاه پرس، انواع گوناگونی دارد که براساس نحوه ایجاد فشار و نوع، دارای مکانیزم، سیستم  ابعاد مختلفی است. انواع دستگاه پرس شامل پرس هیدرولیک، پرس ضربه‌ای، پرس پنوماتیک و پرس مکانیکی مکانیزم کار پرس هیدرولیک (hydraulic press machine)، براساس انتقال نیرو در یک سیال یا همان «قانون پاسکال» است. این قانون، اساس سیستم‌های هیدرولیک است و بیانگر آن است که می‌توان با وارد کردن یک نیروی کوچک بر سطحی کوچک، نیرویی بزرگ‌تر در سمت مقابل بر سطحی بزرگ‌تر وارد نمود و...

ادامه مطلب